Strona główna

Witamy na naszej stronie!

Poniżej znajdują się zapowiedzi organizowanych przez nas wydarzeń oraz informacje o naszym stowarzyszeniu. Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Aktualności

Łączą NAS drzewa – 765 drzew na 765 urodziny Bytomia

Głównym celem akcji jest upamiętnienie 765 rocznicy nadania miastu Bytom praw miejskich, poprzez posadzenie przez uczestników akcji wybranego gatunku drzewa. Dodatkową formą upamiętnienia jest możliwość umieszczenia w ziemi tuby z imieniem i nazwiskiem. Poprzez akcję sadzenia drzew pragniemy również kształtować postawy proekologiczne wśród mieszkańców Bytomia oraz propagować zainteresowanie i troskę o otaczającą nas naturę. Regulamin …

O nas

MYbytomianie

chcemy łączyć osoby którym leży na sercu dobro naszej małej Ojczyzny – Bytomia, chcemy być miejscem spotkania i wspólnej aktywności.
JESTEŚMY
o wyraźnym nastawieniu prospołecznym, z szacunkiem podchodzimy do historii i tradycji. Wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szanując godność osoby ludzkiej, wolność i własność.
NIE ZGADZAMY
się z lekceważeniem społecznego interesu w imię jakichkolwiek partykularnych interesów
KRYTYCZNIE
podchodzimy do złych praktyk, prowadzących do zaprzepaszczenia wielu możliwości rozwoju Bytomia i regionu.
DZIAŁAMY
na rzecz dalszego rozwoju, nowoczesnej infrastruktury i nowych inwestycji poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w potencjale naukowym, kulturalnym, gospodarczym i turystycznym Bytomia i regionu.
BUDUJEMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
wokół spraw istotnych dla naszej malej ojczyzny. Stawiamy na publiczną i instytucjonalną współpracę różnych środowisk w interesie miasta, niezależnie od partyjnych identyfikacji.
SWOJĄ
działalność prowadzimy poprzez wpływanie na kształt otaczającej nas rzeczywistości.
ZA WAŻNY OBSZAR
naszego działania uważamy dzielnice naszego miasta. W szerokiej koalicji z istniejącymi w nich środowiskami zamierzamy współdziałać na rzecz ich rozwoju .
ASPIRUJĄC
do roli politycznego i społecznego podmiotu w życiu BYTOMIA, mamy również w swoim polu widzenia sprawy dotyczące całego ŚLĄSKA.
NASZE CELE
realizujemy poprzez nasza aktywność, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu.

Kontakt