Łączą NAS drzewa – 765 drzew na 765 urodziny Bytomia

Głównym celem akcji jest upamiętnienie 765 rocznicy nadania miastu Bytom praw miejskich, poprzez posadzenie przez uczestników akcji wybranego gatunku drzewa. Dodatkową formą upamiętnienia jest możliwość umieszczenia w ziemi tuby z imieniem i nazwiskiem.
Poprzez akcję sadzenia drzew pragniemy również kształtować postawy proekologiczne wśród mieszkańców Bytomia oraz propagować zainteresowanie i troskę o otaczającą nas naturę.

Regulamin akcji
Wybór drzew
Informacje o nasadzeniach
Miejsca nasadzeń
Mapa nasadzeń
Karta zgłoszenia


Konkurs na najładniejsze okno, balkon i ogródek przydomowy 2019

Celem konkursu jest promocja wśród mieszkańców Bytomia dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, zwłaszcza okien, balkonów i ogródków przydomowych. Już po raz czwarty wybierzemy najpiękniejszy przydomowy ogródek, najpiękniejszy bytomski balkon oraz po raz pierwszy najpiękniejsze bytomskie okno. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bytomia mający przydomowe ogródki kwiatowe oraz ukwiecone, zazielenione okna i balkony. Termin zgłoszeń mija 20 września br.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia